Ramazan-ı Şerif Bağışı

Al-Fitr

$15.00

Donation

$10.00

Iftar

$2,000.00

Qurban

$300.00

Qurban for our Qur’an Students

$300.00

Qurban in Other Countries

$150.00

Qurban in USA

$300.00

Şahıs Kurbanı

$300.00

Share Iftar

$200.00

Talebe Kurbanı

$300.00

Yurt Dışı Kurbanı

$150.00
Share This Article If You Liked It :)